Przykład ustawień grafu SkyView dla kart ze sterownikami BDA

Przykładowa konfiguracja SkyView z kartą Technotrend TT-budget S2-3200

Technotrend.JPG - 40191 Bytes

Okno dialogowe ustawień grafu BDA wywołuje się skrótem z klawiatury Ctrl-B lub z menu kontekstowego na ekranie: DirectX Filters->Configure BDA