Przykład ustawień sieci dla serwera i klienta SkyView

Okno dialogowe konfiguracji sieci wywoływane jest za pomocą przycisku IP Settings na zakładce Opcje, lub przez skrót z klawiatury Ctrl-N

SVServerTCP.jpg - 20597 BytesSVClientTCP.jpg - 21852 Bytes

Przykład ustawień serwera i klienta TCP

SVServerUDP.jpg - 20498 BytesSVClientUDP.jpg - 20810 Bytes

Przykład ustawień serwera i klienta UDP

Takie ustawienie jak w powyższym przykładzie umożliwiają uruchomienie klienta SkyView na oddalonym komputerze z udostępnionego katalogu serwera w którym zainstalowany jest SkyView.
Uwaga: W przypadku gdy do serwera podłącza się więcej niż jeden klient TCP tylko pierwszy podłaczony ma prawo do zmiany programu.