Opis przycisków pilota PCmak dla SkyView

SkyView strona główna

Na rysunku poniżej przyciski opisane czerwoną czcionką są nazwami poleceń z okna dialogowego "WinLIRC & Keyboard" Dodatkowe kombinacje przycisków :
W trybie "Zaawansowany Pilot" funkcje przycisków są następujące :
Pilot.gif - 101855 Bytes